Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi możesz być osobiście zidentyfikowany. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych w tym serwisie odbywa się przez operatora serwisu. Dane kontaktowe można znaleźć w stopce tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane??

Z jednej strony gromadzone są Twoje dane, że nam o nich powiesz. Może to być np. radzić sobie z danymi, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (z.B. przeglądarka internetowa, System operacyjny lub czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie, zaraz po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane??

Część danych jest zbierana, w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy Twoich danych Można wykorzystać zachowanie użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, Odbiorca i cel przechowywanych danych osobowych. Ty też masz prawo, sprostowanie, zażądać zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Poza tym masz prawo, żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i strony trzecie

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zwykle przeprowadzana anonimowo; zachowań podczas surfowania nie można powiązać z Tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Kiedy korzystasz z tej witryny, Zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi możesz być osobiście zidentyfikowany. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Ona również wyjaśnia, jak i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy na to uwagę, tę transmisję danych w Internecie (z.B. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Kotschenreuther Fahrzeugbau GmbH & Współ. KG
Pfarrer-Gareis-Str. 6
96346 Wallenfelsa

Telefon:
E-mail:

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, którzy samodzielnie lub wspólnie z innymi ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (z.B. nazwy, Adres e-mail itp. A.) decyduje.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (Sztuka. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 Abs. 1 oświetlony. e lub f RODO ma miejsce, masz prawo w każdej chwili, z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednia podstawa prawna, na których opiera się przetwarzanie, zapoznaj się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Jeśli się sprzeciwisz, Nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, których to dotyczy, chyba że, możemy wykazać istotne, uzasadnione powody przetwarzania, Twoje zainteresowania, Prawa i wolności mają pierwszeństwo lub przetwarzanie służy ich dochodzeniu, Dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych (Sprzeciw zgodnie z art. 21 Abs. 1 RODO).

Zostań Twój przetwarzane dane osobowe, do prowadzenia reklamy bezpośredniej, więc masz prawo, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli się sprzeciwisz, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (Sprzeciw zgodnie z art. 21 Abs. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osobom, których to dotyczy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, ich miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

masz rację, Dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, sobie lub osobie trzeciej w zwykły sposób, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, to się tylko zdarza, o ile jest to technicznie wykonalne.

SSL- Lub. Szyfrowanie TLS

Niniejsza witryna używana jest ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takie jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny, certyfikat SSL lub. Szyfrowanie TLS. Po tym można rozpoznać szyfrowane połączenie, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” i symbol kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli protokół SSL- Lub. Szyfrowanie TLS jest włączone, może dane, które nam przekazujesz, nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

Informacja, Bloking, Usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzenie i odbiorcy oraz cel przetwarzania danych i jeżeli ma to zastosowanie. prawo do sprostowania, Zablokowanie lub usunięcie tych danych. W tym celu lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz się z nami w każdej chwili skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

masz rację, żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, żeby to sprawdzić. Masz prawo przez cały czas trwania egzaminu, żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było niezgodne z prawem / dzieje się, Zamiast usunięcia możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Kiedy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, Używaj ich jednak do ćwiczeń, Konieczność obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz rację, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli złożysz sprzeciw zgodnie z art. 21 Abs. 1 RODO, Należy zachować równowagę pomiędzy Twoimi i naszymi interesami. O ile nie jest to jeszcze pewne, czyje interesy przeważają, masz rację, żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, Dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celach potwierdzających, Dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych lub ochrona praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Wyraża się sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, na przykład poprzez wiadomości spamowe, zanim.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies, nasza oferta bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsze i bezpieczniejsze. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które Twoja przeglądarka zapisuje.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie nam to umożliwiają, Aby rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w ten sposób, że jesteś informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalasz na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle i włączyć automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywując pliki cookie, możesz the Funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Ciasteczka, w celu realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych, funkcje, których potrzebujesz (z.B. Funkcja koszyka) wymagane są, opierają się na art. 6 Abs. 1 oświetlony. f RODO zapisane. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu świadczenia usług w sposób technicznie wolny od błędów i zoptymalizowany. Jeśli chodzi o inne pliki cookie (z.B. Pliki cookie do analizy Twojego zachowania podczas surfowania) zostać zbawionym, Są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. to są:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Dane te zbierane są na podstawie art. 6 Abs. 1 oświetlony. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie pozbawionej błędów prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłasz nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane zawarte w formularzu zapytania, w tym podane w nim dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą zatem przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (Sztuka. 6 Abs. 1 oświetlony. DSGVO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do chwili wycofania zgody.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, Cofnij swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych już nie obowiązuje (z.B. po przetworzeniu Twojego żądania). Zniewalający prawny Rezerwy – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z funkcji usługi analizy sieci Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Parkowa Amfiteatr, widok na góry, Kalifornia 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje coś, co nazywa się "Ciasteczka". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 Abs. 1 oświetlony. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. To sprawi, że Twoje adres IP z Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu operatora tej witryny, aby ocenić sposób korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora serwisu. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki; Chcielibyśmy jednak Państwu na to zwrócić uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny internetowej może okazać się niemożliwe. Możesz także zbierać dane generowane przez plik cookie i związane z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym. Twój adres IP) do Google i uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie Twoich danych, klikając na poniższy link. Ustawiony zostanie plik cookie rezygnacji, co wiąże się ze zbieraniem Twoich danych przyszły Uniemożliwia odwiedzanie tej witryny: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obsługuje dane użytkowników, znajdziesz w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówień z Google i w pełni wdrażamy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

5. Wtyczki i narzędzia

Youtube

Nasza strona korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez firmę Google. jest operatorem stron the Youtube, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 901 Wiśniowa Aleja., San Bruno, Kalifornia 94066, USA.

Jeśli masz jeden z naszych z wtyczką YouTube Odwiedź wyposażone strony, Nawiązano połączenie z serwerami YouTube. Tak właśnie będzie Powiadomiono serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś na swoim koncie YouTube są zalogowani, włączyć YouTube, Przypisz swoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do swojego profilu osobistego. Może to zrobić Zapobiegają, poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

YouTube jest używany w Jesteś zainteresowany atrakcyjną prezentacją naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes sztuki. 6 Abs. 1 oświetlony. f DSGVO dać.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityka prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych w celu jednolitego wyświetlania czcionek, the dostarczone przez Google. Po wejściu na stronę przeglądarka ładuje na nią wymagane czcionki internetowe Pamięć podręczna przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu ten, którego używasz, musi Przeglądarka łączy się z serwerami Google. Dzięki temu Google ma o tym wiedzę, to o twoim Adres IP, z którego uzyskano dostęp do naszej witryny internetowej. Korzystanie z czcionek internetowych Google leży w interesie jednego jednolitą i atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes sztuki. 6 Abs. 1 oświetlony. f DSGVO dać.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, staje się czcionką standardową używany przez Twój komputer.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, zobacz https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Parkowa Amfiteatr, widok na góry, Kalifornia 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps – tak niezbędny, aby zapisać Twój adres IP. Informacje te są zwykle wysyłane na serwer Google w formacie Przewieziono do USA i tam przechowywano. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online jeden łatwo znaleźć lokalizacje, które wskazujemy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes znaczenie art. 6 Abs. 1 oświetlony. f DSGVO dać.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityka prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

©2024 Kotschenreuther Fahrzeugbau
Projekt i koncepcja strony internetowej autorstwa agencja reklamowa Amadeus