Ochrana dat

1. Ochrana dat na první pohled

Obecná informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými se můžete osobně identifikovat. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

Sběr dat na našem webu

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v tiráži tohoto webu.

Jak shromažďujeme vaše údaje??

Na jedné straně se shromažďují vaše data, že nám o nich řekneš. To může být např. nakládat s daty, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (z.B. webový prohlížeč, Operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme??

Některá data se shromažďují, pro zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho Lze využít chování uživatele.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo na bezplatné informace o původu kdykoliv, Příjemce a účel vašich uložených osobních údajů. Také máte právo, náprava, požádat o zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další otázky týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Kromě toho máte právo, požadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

Analytics a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se děje především u souborů cookie a u takzvaných analytických programů. Analýza vašeho chování při surfování se obvykle provádí anonymně; chování při surfování nelze zpětně vysledovat k vám. Proti této analýze můžete vznést námitky nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitek vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, Shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými se můžete osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Ona také vysvětluje, jak a za jakým účelem se to děje.

Na to upozorňujeme, ten přenos dat na internetu (z.B. při komunikaci přes email) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Kotschenreuther Fahrzeugbau GmbH & spol. KG
Pfarrer-Gareis-Str. 6
96346 Wallenfels

Telefon:
E-mailem:

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, kteří sami nebo společně s jinými určují účely a prostředky zpracování osobních údajů (z.B. jména, E-mailová adresa atd. A.) rozhoduje.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Jakýkoli souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Vše, co musíte udělat, je poslat nám neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (Umění. 21 GDPR)

Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 Břišní svaly. 1 lit. e nebo f GDPR probíhá, máte právo kdykoliv, z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů; To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, viz toto prohlášení o ochraně údajů. Pokud namítnete, Vaše dotčené osobní údaje již nebudeme zpracovávat, ledaže, můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, Tvé zájmy, Práva a svobody převažují nebo zpracování slouží k jejich uplatnění, Uplatňování nebo obhajoba právních nároků (Námitka podle Čl. 21 Břišní svaly. 1 GDPR).

Staňte se svým zpracovávané osobní údaje, provádět přímou reklamu, tak máš právo, vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí i pro profilování, v rozsahu, v jakém souvisí s takovou přímou reklamou. Pokud namítnete, Vaše osobní údaje pak již nebudou používány pro účely přímé reklamy (Námitka podle Čl. 21 Břišní svaly. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčení právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, jejich pracoviště nebo místo údajného porušení. Právo podat stížnost existuje, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

máš pravdu, Data, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, sobě nebo třetí osobě běžným způsobem, ve strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, toto se pouze stává, pokud je to technicky proveditelné.

SSL- nebo. TLS šifrování

Tato stránka se používá z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zašlete, SSL nebo. TLS šifrování. Podle toho poznáte šifrované spojení, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ se změní a symbol zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud SSL- nebo. Je povoleno šifrování TLS, mohou data, které nám předáte, nemohou být čteny třetími stranami.

Informace, Blokování, Smazání a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli zdarma získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původ a příjemci a účel zpracování údajů a případně. právo na opravu, Blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění nebo s dalšími dotazy k tématu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

máš pravdu, požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které ukládáme, většinou potřebujeme čas, zkontrolovat toto. Máte právo na dobu trvání zkoušky, požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů nezákonné / se děje, Místo výmazu můžete požádat o omezení zpracování údajů.
  • Když vaše osobní údaje již nepotřebujeme, Používejte je však ke cvičení, Potřeba bránit nebo uplatnit právní nároky, máš pravdu, požadovat místo výmazu omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud podáte námitku v souladu s čl. 21 Břišní svaly. 1 GDPR, Je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud to ještě není jisté, jehož zájmy převažují, máš pravdu, požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, Tyto údaje - kromě jejich uložení - mohou být použity pouze s vaším souhlasem nebo pro účely tvrzení, Uplatňování nebo obhajoba právních nároků nebo ochrana práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci tirážové povinnosti zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto namítá.. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů, před.

3. Sběr dat na našem webu

Soubory cookie

Některé z webových stránek používají tzv. cookies. Cookies nezpůsobují žádné poškození vašeho počítače a neobsahují viry. K tomuto účelu se používají soubory cookie, naše nabídka je uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po vaší návštěvě se automaticky smažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám to umožňují, Aby váš prohlížeč při příští návštěvě poznal.

Svůj prohlížeč můžete nastavit takto, že jste informováni o nastavení cookies a cookies povolujete pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies můžete a Funkčnost tohoto webu může být omezena.

Soubory cookie, provádět proces elektronické komunikace nebo poskytovat určité, funkce, které požadujete (z.B. Funkce nákupního košíku) požadované jsou, jsou založeny na čl. 6 Břišní svaly. 1 lit. f GDPR uloženo. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem poskytování svých služeb technicky bezchybným a optimalizovaným způsobem. Co se týče ostatních cookies (z.B. Soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování) zachránit se, S těmi se v tomto prohlášení o ochraně údajů zachází samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazující stránky
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 Břišní svaly. 1 lit. f DSGVO. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu - za tímto účelem musí být evidovány log soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, Vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáme.

Údaje zadané do kontaktního formuláře budou tedy zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (Umění. 6 Břišní svaly. 1 lit. DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Vše, co musíte udělat, je poslat nám neformální e-mail. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do doby odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, nám zůstávají, dokud nás nepožádáte o jeho smazání, Odvolejte svůj souhlas s ukládáním nebo účel pro ukládání dat již neplatí (z.B. po zpracování vaší žádosti). Přesvědčivé právní Ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

4. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, horský výhled, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv "Soubory cookie". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání souborů cookie Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 Břišní svaly. 1 lit. f DSGVO. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatele, za účelem optimalizace webových stránek a reklamy.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. To bude vaše IP adresa z Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru bude před přenosem do USA zkrácen. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google použije tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek, k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se neslučuje s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; Na to bychom vás však rádi upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete také shromažďovat údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webové stránky (vč. vaši IP adresu) společnosti Google a zabránit zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti sběru dat

Můžete zabránit službě Google Analytics ve shromažďování vašich údajů, kliknutím na následující odkaz. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, která zahrnuje shromažďování vašich údajů budoucnost Brání vám v návštěvě tohoto webu: Deaktivujte Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

5. Pluginy a nástroje

Youtube

Naše webové stránky používají pluginy ze stránky YouTube provozované společností Google. je provozovatelem stránek a Youtube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud máte jeden z našich s pluginem YouTube Navštivte vybavené stránky, Je navázáno spojení se servery YouTube. To bude tento případ Oznámeno serveru YouTube, kterou z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste ve svém účtu YouTube jsou přihlášeni, povolit YouTube, Přiřaďte své chování při surfování přímo svému osobnímu profilu. Může to udělat Zabraňují, odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube se používá v Máte zájem o atraktivní prezentaci naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem mysli umění. 6 Břišní svaly. 1 lit. f DSGVO dát.

Další informace o tom, jak nakládat s uživatelskými údaji, naleznete v Zásady ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webová písma Google

Tato stránka používá k jednotnému zobrazení písem tzv. webové fonty, a poskytované společností Google. Když vstoupíte na stránku, váš prohlížeč do ní načte požadovaná webová písma Mezipaměť prohlížeče, pro správné zobrazení textů a písem.

Pro tento účel musí být ten, který používáte Prohlížeč se připojuje k serverům Google. Díky tomu o tom Google ví, to o tvém IP adresa byla otevřena na naše webové stránky. Použití webových písem Google je v zájmu jednoho jednotná a přitažlivá prezentace naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem mysli umění. 6 Břišní svaly. 1 lit. f DSGVO dát.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, se stane standardním písmem používá váš počítač.

Další informace o Google Web Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google mapy

Tento web používá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, horský výhled, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je to tak nutné, pro uložení vaší IP adresy. Tyto informace jsou obvykle odesílány na server Google v Převezeno do USA a tam uloženo. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace naší online nabídky jeden snadno najít místa, která uvádíme na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem smyslu čl. 6 Břišní svaly. 1 lit. f DSGVO dát.

Více informací o tom, jak zacházet s uživatelskými daty, najdete v Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

©2024 Kotschenreuther Fahrzeugbau
Web design a koncepce od reklamní agentura amadeus