Při pohledu zpět na 6. nufam 2019

Kolem 400 Vystavovatelé se prezentovali na NUFAM 2019 Messe Karlsruhe nabízí řadu služeb.