Při pohledu zpět na 7. nufam 2021

Kolem 350 Vystavovatelé se prezentovali na NUFAM 2021 Messe Karlsruhe nabízí řadu služeb.